Quảng cáo

  

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

Mở thưởng ngày 08/07/2014

Giải đặc biệt 09536
Giải nhất 15794
Giải nhì 30921 - 71492
Giải ba 08237 - 13600 - 65151 - 57977 - 94543 - 66588
Giải tư 1136 - 3647 - 4972 - 9384
Giải năm 7554 - 8566 - 3373 - 6978 - 0781 - 7405
Giải sáu 854 - 945 - 584
Giải bảy 71 - 34 - 37 - 35
0: 0 5
2: 1
3: 6 7 6 4 7 5
4: 3 7 5
5: 1 4 4
6: 6
7: 7 2 3 8 1
8: 8 4 1 4
9: 4 2

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn tin KQXS MB gửi tới 6051

Để nhận KQXS Miền Bắc 1 tuần liên tiếp, soạn tin KQXS MB gửi tới 6551

Để nhận KQXS Miền Bắc 30 ngày liên tiếp, soạn tin KQXS MB gửi tới 6751

Quảng cáo

Kết quả xố sô miền Trung

Mở thưởng ngày 04/06/2014

Quay ở tỉnh: Đà Nẵng

Giải tám 10
Giải bảy 407
Giải sáu 6234 - 7663 - 2366
Giải năm 8708
Giải tư 41152 - 25429 - 03625 - 93523 - 43929 - 61001 - 55195
Giải ba 21959 - 31703
Giải nhì 49658
Giải nhất 41976
Giải đặc biệt 130672
0: 7 8 1 3
1: 0
2: 9 5 3 9
3: 4
5: 2 9 8
6: 3 6
7: 6 2
9: 5

Để nhận KQXS Đà Nẵng sớm nhất, soạn tin KQXS DNG gửi tới 6051

Để nhận KQXS Đà Nẵng trong 1 tuần liên tiếp, soạn tin KQXS DNG gửi tới 6551

Để nhận KQXS Đà Nẵng trong 30 ngày liên tiếp, soạn tin KQXS DNG gửi tới 6751

Quay ở tỉnh: Đà Nẵng

Giải tám 05
Giải bảy 598
Giải sáu 5930 - 3883 - 1826
Giải năm 2217
Giải tư 38216 - 83539 - 31055 - 47272 - 18859 - 50135 - 19116
Giải ba 68910 - 41709
Giải nhì 70997
Giải nhất 17585
Giải đặc biệt 783244
0: 5 9
1: 7 6 6 0
2: 6
3: 0 9 5
4: 4
5: 5 9
7: 2
8: 3 5
9: 8 7

Để nhận KQXS Đà Nẵng sớm nhất, soạn tin KQXS DNG gửi tới 6051

Để nhận KQXS Đà Nẵng trong 1 tuần liên tiếp, soạn tin KQXS DNG gửi tới 6551

Để nhận KQXS Đà Nẵng trong 30 ngày liên tiếp, soạn tin KQXS DNG gửi tới 6751

Quay ở tỉnh: Đà Nẵng

Giải tám 39
Giải bảy 573
Giải sáu 1489 - 5124 - 2027
Giải năm 3352
Giải tư 48699 - 04433 - 84557 - 32006 - 44032 - 66119 - 85139
Giải ba 84875 - 60278
Giải nhì 52183
Giải nhất 05753
Giải đặc biệt 671954
0: 6
1: 9
2: 4 7
3: 9 3 2 9
5: 2 7 3 4
7: 3 5 8
8: 9 3
9: 9

Để nhận KQXS Đà Nẵng sớm nhất, soạn tin KQXS DNG gửi tới 6051

Để nhận KQXS Đà Nẵng trong 1 tuần liên tiếp, soạn tin KQXS DNG gửi tới 6551

Để nhận KQXS Đà Nẵng trong 30 ngày liên tiếp, soạn tin KQXS DNG gửi tới 6751

Kết quả xổ số Miền Nam

Mở thưởng ngày 26/04/2014

Quay ở tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh

Giải tám 77
Giải bảy 010
Giải sáu 1577 - 9026 - 3859
Giải năm 6919
Giải tư 71924 - 25385 - 39755 - 34842 - 10960 - 23706 - 73014
Giải ba 99093 - 66720
Giải nhì 08681
Giải nhất 50648
Giải đặc biệt xxx
0: 6
1: 0 9 4
2: 6 4 0
4: 2 8
5: 9 5
6: 0
7: 7 7
8: 5 1
9: 3

Để nhận KQXS Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất, soạn tin KQXS HCM gửi tới 6051

Để nhận KQXS Thành phố Hồ Chí Minh trong 1 tuần liên tiếp, soạn tin KQXS HCM gửi tới 6551

Để nhận KQXS Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 ngày liên tiếp, soạn tin KQXS HCM gửi tới 6751

Quay ở tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh

Giải tám 05
Giải bảy 797
Giải sáu 5763 - 1271 - 6894
Giải năm 5877
Giải tư 04951 - 97463 - 77272 - 77812 - 53195 - 12774 - 17486
Giải ba 03877 - 73679
Giải nhì 80364
Giải nhất 95972
Giải đặc biệt xxx
0: 5
1: 2
5: 1
6: 3 3 4
7: 1 7 2 4 7 9 2
8: 6
9: 7 4 5

Để nhận KQXS Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất, soạn tin KQXS HCM gửi tới 6051

Để nhận KQXS Thành phố Hồ Chí Minh trong 1 tuần liên tiếp, soạn tin KQXS HCM gửi tới 6551

Để nhận KQXS Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 ngày liên tiếp, soạn tin KQXS HCM gửi tới 6751

Quay ở tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh

Giải tám 17
Giải bảy 068
Giải sáu 6118 - 6292 - 2563
Giải năm 1446
Giải tư 87064 - 28672 - 94017 - 16345 - 98170 - 98574 - 59940
Giải ba 77513 - 07813
Giải nhì 83468
Giải nhất 79837
Giải đặc biệt 874129
1: 7 8 7 3 3
2: 9
3: 7
4: 6 5 0
6: 8 3 4 8
7: 2 0 4
9: 2

Để nhận KQXS Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất, soạn tin KQXS HCM gửi tới 6051

Để nhận KQXS Thành phố Hồ Chí Minh trong 1 tuần liên tiếp, soạn tin KQXS HCM gửi tới 6551

Để nhận KQXS Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 ngày liên tiếp, soạn tin KQXS HCM gửi tới 6751

Quay ở tỉnh: Hậu Giang

Giải tám 48
Giải bảy 215
Giải sáu 5692 - 0443 - 8199
Giải năm 5552
Giải tư 36223 - 39243 - 01628 - 19467 - 02313 - 35692 - 46848
Giải ba 27213 - 31541
Giải nhì 80956
Giải nhất 89945
Giải đặc biệt 241126
1: 5 3 3
2: 3 8 6
4: 8 3 3 8 1 5
5: 2 6
6: 7
9: 2 9 2

Để nhận KQXS Hậu Giang sớm nhất, soạn tin KQXS HG gửi tới 6051

Để nhận KQXS Hậu Giang trong 1 tuần liên tiếp, soạn tin KQXS HG gửi tới 6551

Để nhận KQXS Hậu Giang trong 30 ngày liên tiếp, soạn tin KQXS HG gửi tới 6751

Trang chủ   |   Sổ kết quả   |   Soi cầu   |   Dự đoán   |   Thống kê   |   Hướng dẫn   |   Diễn đàn   |   Mua thẻ   |   Giải trí